INTIMOPERATIONER – REKONSTRUKTION/FÖRSNÄVNING AV SLIDÖPPNINGEN